Lokala regler

Lokala regler - Fågelbro Golf & Country Club

Regel och Handicap kommittén 2017-04-10      

Svenska Golfförbundets Regelkort 2017 gäller.

OBS!!! Nytt för 2017:

Pluggad boll (Regel 25-2). Lättnad utökas till hela spelfältet.Kompletterande undantag: En spelare får inte ta lättnad under denna lokala regel om bollen är pluggad i en torvad bunkerkant.

Boll som oavsiktligt rubbas på green. Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande: När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning.: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Tillfälliga lokala regler

Finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och vid första tee.

Specifika Lokala regler och förtydliganden för Fågelbro GCC

Vattenhinder Regel 26 Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till ett dike går där marken bryter av ned mot hindret. Där palissader begränsar vattenhinder/sidovattenhinder utgör palissadens sida mot spelfältet vattenhindrets/sidovattenhindrets gräns. Således ligger palissaden i hindret.

Onormala markförhållanden (MUA mm) Regel 25-1 Myrstackar är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten är mark under arbete. Jordfasta stenar och berg i dagen på varje del av banan inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete. Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Hindrande föremål Regel 24 Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål Belagda respektive grusade vägar och vägbankar är oflyttbara hindrande föremål. Palissader och liknande som begränsar vägar, tee-områden och bunkrar är oflyttbara hindrande föremål. Gångpassaden genom bunkern på hål 8 ligger i bunkern och är ett oflyttbart hindrande föremål. Vita, gula respektive röda avståndsmarkeringar på den finklippta delen av spelfältet som markerar avstånden 200, 150 respektive 100 meter till greenens mittpunkt, är oflyttbara hindrande föremål. Oflyttbara hindrande föremål nära green (t.ex. sprinklerlock). Om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen.

Organisk del av banan (Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden). Stenmuren och trappan bakom 18:e green och stenmuren framför den nedre putting-greenen är organisk del av banan och utgör banans gräns. Stenmuren vid vägen till höger om green på 17:e hålet är organisk del av banan.

Lokala Tävlingsregler För rätt att få delta och få pris i av klubben arrangerade tävlingar krävs ”Tävlingshandicap”. Tävlande med EGA Handicap äger delta utom tävlan. Tävlandens handicap status framgår av GIT.

Utnyttjande av golfbil är tillåtet vid av klubben arrangerade tävlingar för spelare mot uppvisande av läkarintyg eller efter särskilt tillstånd av tävlingsledningen.

Övningsspel är tillåtet mellan klubbhuset och juniorernas klubbhus samt på driving-range.

Bifogat SGFs Regelkort 2017