Bridgekommittén

Ordförande: Urban Staaff

Email: urban.staaff@telia.com

Medlemmar i kommittén:

Christina Söderberg, Yvonne Rudewald och Ulf Frölander

För bridgen på FGCC 2018 gäller

- måndagar, med start 28/5, enbart för medlemmar alternativt medlem med gäst och anmälan senast torsdag lunch till yvonne.rudewald@gmail.com

- onsdagar, med start 30/5, öppen för alla och anmälan senast måndag lunch till urban.staaff@telia.com

- måndagar något fler brickor och därmed något snabbare spel

- separata resultatlistor för måndagar resp onsdagar

- spelarnas sex bästa resultat, placering 1-6 räknas vid resp speltillfälle, räknas in i säsongssammanställningen

- Grand Final för alla måndagen den 20/8

- middag för de som önskar med start kl 18.00

- spelen börjar kl 18.30-18.45

- avgift för medlem 20:- och icke medlem 50:-/gång.