Bridge

Bridgen är slut för säsongen.

Till våren kommer information om nästa års bridge.

 

Spelansvariga

Urban Staaff 070-662 43 73 urban.staaff@telia.com
Gunnar Sjögren 073-364 91 34 gunnar.sjogren@gmail.com

Anmälningar till

Ulf Frölander 070-257 29 00 ulf.frolander@gmail.com