Bridge

 

Nuvarande planering innebär start av bridgen måndagen den 24 maj och avslutning 23 augusti.

Vi avvaktar dock FHM anvisningar innan ytterligare besked ges.

 

Spelansvariga

Urban Staaff 070-662 43 73 urban.staaff@telia.com
Gunnar Sjögren 073-364 91 34 gunnar.sjogren@gmail.com

 

Anmälningar till

Ulf Frölander 070-257 29 00 ulf.frolander@gmail.com