Ansökan om medlemskap 2022

Fyll i ansökan nedan så hamnar du i vår kö och det är ditt ansökningsdatum som blir din köplats.

 

Nedan kan du läsa vad som gäller för de olika medlemsformerna för 2022. Spel på korthålsbanan ingår i alla kategorier. 

 

 1. Golf & Country Club (GCC) 

Som GCC-medlem kan du boka 3 golftider på 18-hålsbanan så långt fram i tiden du vill och du får ha 2 st tennis-, padel- eller squashtider bokade. Du har möjlighet att vid varje speltillfälle ta med dig 3 st gäster som betalar gäst-till-medlemspris. Under högsäsong och helger finns det golftider som du kan boka 3 dagar innan spel, blir dessa tider ej bokade släpps de till övriga medlemmar 2 dagar innan spel. Dessutom finns en tid varje timme som endast bokas av GCC medlem samma dag. Barn 12 år och yngre spelar fritt om förälder är GCC-medlem.

Avgift:  13 200:-

 

2. Golf & Country Club familj (GCC familj) 

I detta medlemsskap kan en familj med 2 vuxna och ungdomar (under 22 år) vara medlemmar. De vuxna har samma bokningsrättigheter som GCC medlemmar och ungdomarna bokar som GCC junior.

Avgift: 33 000:-

 

3. Golf & Country Club vardag (GCC vardag) 

I medlemskapet ingår att du (på vardagar) kan boka en starttid på 18-hålsbanan 10 dagar innan spel och en starttid så långt fram i tiden du önskar. Du får max ha två tider i taget. Du får ha en gäst till gäst-till-medlemspris.  Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och 3 gäster som betalar en clubfee. Vid spel på helger betalar GCC vardag gäst-till-medlemspris på golfbanan samt Club Fee för övriga bokningsbara aktiviteter på anläggningen.

Avgift: 9 900:-

 

4. Golf & Country Club  22-36 år (GCC -36)

I medlemskapet ingår att du kan boka starttid på 18-hålsbanan upp till 10 dagar innan spel och du får ha två tider i taget. Du får ta med en gäst per gång för gäst-till-medlemspris. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee. 

Avgift:  8 800:-

 

5. Golf & Country Club 22-36 med anknytning till GCC medlem (GCC 36 familj)

Finns anknytning till en GCC medlem (far- mor eller mor och farföräldrar). Bokningsreglerna är samma som för GCC -36 men med lägre avgift.

Avgift: 7 150:-

 

 

6. Golf & Country Club Student (GCC student)

Får boka en tid i taget tidigast 10 dagar innan spel. Medlemskapet gäller för studenter upp till 27 år mot uppvisande av studieintyg. 

Avgift: 3 850:-

 

7. Golf & Country Club Junior (GCC junior) 

Får boka en tid i taget tidigast 10 dagar innan spel. 
Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee.

Avgift: 3 520:-

 

8. Country Club (CC)

I CC ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på korthålsbanan. Betalar vid spel på 18-hålsbanan gäst-till-medlemspris. Inget aktivt Golf ID

Avgift:  7 700:- Barn under 8 år ingen avgift.

 

9. Country Club  Familj (CC -familj) 

Gäller för 2 vuxna och barn upp till 21 år, skrivna på samma adress. I CC familj ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på korthålsbanan. Två namngivna familjemedlemmar registreras i My Court för bokning av racketsporterna. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18 hålsbanan. Inget aktivt Golf ID.

Avgift: 11 550:-

 

10. Country Club Lågsäsong

Gäller för en person att nyttja, gym, tennis, padel, squash, pool och korthålsbanan under perioden 1/1 - 15/5 och 15/9 till 31/12. Inget aktivt Golf ID.

Avgift: 4 900:-

 

Medlemsstadgar

Våra stadgar

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem skall vid byte av medlemskategori med de regler för kategoribyte som klubben fastsällt, eller vid utträde ur klubben meddela klubben detta senast 30 november året före respektive verksamhetsår. Underlåtelse medför skyldighet för medlem att erlägga av årsmötet beslutade avgifter för verksamhetsåret.

För ytterligare information vänligen maila kansli@fagelbrogolf.se

Ansökan om medlemskap