Ansökan om medlemskap 2022

Vi kan i dagsläget inte erbjuda medlemskap för 2021. Fyll i ansökan nedan så hamnar du i vår kö och det är ditt ansökningsdatum som blir din köplats.

 

Nedan kan du läsa vad som gäller för de olika medlemsformerna. Spel på korthålsbanan ingår i alla kategorier. 

 

 1. Golf & Country Club (GCC) (Fullt 2021)

Som GCC-medlem kan du boka 3 golftider på 18-hålsbanan så långt fram i tiden du vill och du får ha 2 st tennis-, padel- eller squashtider bokade. Du har möjlighet att vid varje speltillfälle ta med dig 3 st gäster som betalar gäst-till-medlemspris. Under högsäsong och helger finns det golftider som du kan boka 3 dagar innan spel, blir dessa tider ej bokade släpps de till övriga medlemmar 2 dagar innan spel. Dessutom finns en tid varje timme som endast bokas av GCC medlem samma dag. Barn 12 år och yngre spelar fritt om förälder är GCC-medlem.

Avgift:  12 500:-

 

2. Golf & Country Club familj (GCC familj) Ny kategori!  (Fullt 2021)

I detta medlemsskap kan en familj med 2 vuxna och ungdomar (under 22 år) vara medlemmar. De vuxna har samma bokningsrättigheter som GCC medlemmar och ungdomarna bokar som GCC junior.

Avgift: 30 000:-

 

3. Golf & Country Club vardag (GCC vardag)  (Fullt 2021)

I medlemskapet ingår att du (på vardagar) kan boka starttid 10 dagar innan spel och får ha två tider i taget. Du får ha en gäst till gäst-till-medlemspris per gång. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och 3 gäster som betalar en Club fee. Vid spel på helger betalar GCC vardag gäst-till-medlemspris på 18-hålsbanan samt Club Fee på övriga bokningsbara aktiviteter på anläggningen.

Avgift: 9 000:-

 

4. Golf & Country Club  22-36 år (GCC -36)  (Fullt 2021)

I medlemskapet ingår att du kan boka starttid på 18-hålsbanan upp till 10 dagar innan spel och du får ha två tider i taget. Du får ta med en gäst per gång för gäst-till-medlemspris. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee. 

Avgift:  8 000:-

 

5. Golf & Country Club 22-36 med anknytning till GCC medlem (GCC 36 familj) (Fullt 2021)

Finns anknytning till en GCC medlem (far- mor eller mor och farföräldrar). Bokningsreglerna är samma som för GCC -36 men med lägre avgift.

Avgift: 6 500:-

 

3. Golf & Country Club junior (GCC junior) (Fullt 2021)

Har samma regler som GCC -36 (se ovan). Medlemskapet är upp till 21 år.

Avgift:  2.900:-

 

6. Golf & Country Club Student (GCC student)  (Fullt 2021)

Medlemskapet gäller för studenter upp till 27 år mot uppvisande av studentkort. Har samma regler som GCC -36 (se ovan).

Avgift:  3.500:-

 

7. Golf & Country Club Junior (GCC junior)  (Fullt 2021)

Har samma bokningsregler som GCC -36 (se ovan). Junior är upp till 21 år.

Avgift: 3 200:-

 

 

 

8. Country Club (CC)  (Fullt 2021)

I CC ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på 9-hålsbanan. Betalar vid spel på 18-hålsbanan gäst-till-medlemspris. Inget aktivt Golf ID

Avgift:  7 000:- Barn under 8 år ingen avgift.

 

8. Country Club  Familj (CC -familj)  (Fullt 2021)

Gäller för 2 vuxna och barn upp till 21 år, skrivna på samma adress. I CC familj ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på 9-hålsbanan. Två namngivna familjemedlemmar registreras i My Court för bokning av racketsporterna. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18 hålsbanan. Inget aktivt Golf ID.

Avgift:  10 500:-

 

 

 

Medlemsstadgar

Våra stadgar

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem skall vid byte av medlemskategori med de regler för kategoribyte som klubben fastsällt, eller vid utträde ur klubben meddela klubben detta senast 30 november året före respektive verksamhetsår. Underlåtelse medför skyldighet för medlem att erlägga av årsmötet beslutade avgifter för verksamhetsåret.

För ytterligare information vänligen maila kansli@fagelbrogolf.se

Ansökan om medlemskap 2021