Ansökan om medlemskap 2020

För att ansöka om medlemskap fyller du i en medlemsansökan, som du hittar här.

 

Alla våra medlemmar har tillgång till gym, squash, pool, korthålsbana, tennis och padeltennis. Det som skiljer de olika medlemskategorierna är spel på 18-hålsbanan, bokningstider och möjlighet att ta med gäster till en rabatterad greenfee/Club fee. Nedan kan du läsa vad som gäller för varje kategori.

 1. Golf & Country Club (GCC)

Som GCC-medlem kan du boka 3 golftider på 18-hålsbanan så långt fram i tiden du vill och du får ha 2 st tennistider bokade. Du har möjlighet att vid varje speltillfälle ta med dig 3 st gäster som betalar gäst-till-medlemspris. Under högsäsong och helger kommer det att finnas golftider som du kan boka 3 dagar innan spel, blir dessa tider ej bokade släpps de till övriga medlemmar 2 dagar innan spel. Barn 12 år och yngre spelar fritt om förälder är GCC-medlem.

Avgift:  11.900:-

2. Golf & Country Club  22-36 år (GCC -36)

I medlemskapet ingår att du kan boka starttid på 18-hålsbanan 10 dagar innan spel och du får ha en tid i taget. Till tennisen och padeln får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee. Till golfen får en gäst per gång gäst-till-medlemspris.

Avgift:  6.500:-

3. Golf & Country Club junior - 21 år

Har samma regler som GCC -36 (se ovan).

Avgift:  2.900:-

4. Student -27 år

 Medlemskapet gäller för studenter upp till 27 år mot uppvisande av studentkort. Har samma regler som GCC -36 (se ovan).

Avgift:  3.500:-

5. Golf & Country Club -vardag (GCC -vardag)

Har samma regler som GCC -36 (se ovan), dock får vardagsmedlemmar vid spel på helger betala gäst-till-medlemspris samt Club Fee för övriga aktiviteter på anläggningen.

Avgift:  8.000:-

6. Golf & Country Club - lågsäsong, före 15/6 och efter 15/8, (GCC -lågsäsong) Fulltecknat för 2020!

Har samma regler som GCC -36 (se ovan) fram till 15/6 och från 15/8 till banan stänger. Övrig tid på säsongen betalar lågsäsongmedlem gäst-till-medlemspris samt Club Fee för övriga aktiviteter på anläggningen.

Avgift:  5.500:-

7. Country Club (CC)

I CC ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på 9-hålsbanan. Betalar vid spel på 18-hålsbanan gäst-till-medlemspris. Inget aktivt Golf ID

Avgift:  5.000:- Barn under 8 år ingen avgift.

8. Country Club  Familj (CC -familj)

Gäller för 2 vuxna och barn upp till 21 år, skrivna på samma adress. I CC familj ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på 9-hålsbanan. Två namngivna familjemedlemmar registreras i My Court för bokning av racketsporterna. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18 hålsbanan. Inget aktivt Golf ID.

Avgift:  8.000:-

 

 

 

Medlemsstadgar

Våra stadgar

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem skall vid byte av medlemskategori med de regler för kategoribyte som klubben fastsällt, eller vid utträde ur klubben meddela klubben detta senast 30 november året före respektive verksamhetsår. Underlåtelse medför skyldighet för medlem att erlägga av årsmötet beslutade avgifter för verksamhetsåret.

För ytterligare information vänligen maila kansli@fagelbrogolf.se

Ansökan om medlemskap 2020