Herrgolf

Välkomna till Herrgolfens sida!

Herrgolfen sträcker sig över hela säsongen, från Grand Opening i början på maj till Grand Final i oktober. Herrgolfen spelar en tävling i veckan, oftast fredag eftermiddag. Tävlingsformen är poängbogey. Anmälan och val av starttid görs i pärmen som finns i receptionsbyggnaden. Herrgolfen har rullande tider där första start är 10.00-10.20 och sedan från 12.30-15:00. Möjlighet ges att spela även utanför dessa tidsintervaller, dock under samma dag, där enda kriteriet är spela med markör.

Startavgiften är 100 kr och betalas i receptionen före start.

Priser vid varje tävling är presentkort i shopen. Det sker ingen prisutdelning efter tävling utan priser hämtas ut direkt i shopen. Presentkort som inte hämtats ut innan midsommar nästföljande säsong tillfaller Herrgolfen.
 

  1:a 600 kr
  2:a 300 kr
  3:a 200 kr

 

Eclectic

Under hela säsongen pågår en Eclectic-tävling (för medlemmar från 22 år), där hål kan låsas efter varje tävling. Vinnaren får, förutom fina priser, även en egen parkeringsplats under nästkommande säsong. 

Har ni frågor om Eclecticen och låsta hål vänd er till:

Paulo Wiklund eller Niclas Tjeder

 

 

Herrgolfens tävlingsprogram

Datum Tävling Datum Tävling
27/5 Grand Open 5/8 Herrgolf
3/6 Herrgolf 12/8 Herrgolf
10/6 Herrgolf 19/8 Mixed scramble
17/6 Herrgolf 26/8 Herrgolf
1/7 Herrgolf 2/9 Herrgolf
8/7 Röd Fredag 9/9 Herrgolf
15/7 Herrgolf 16/9 Herrgolf
22/7 Herrgolf 23/9 Herrgolf
26/7 Vit Tisdag 24/9 Grand Final
29/7 Herrgolf    

Herrkommittén består av:

Ordförande: Henrik Bratt      Mobil: 070-813 08 81     Mail: bratt.henrik@gmail.com
Niclas Tjeder
Paulo Wiklund