Tävlingsverksamheten

Generellt får endast klubbens medlemmar delta i ”klubbtävlingar”. Om tävlingen är öppen för spelare från andra klubbar, anslutna till Svenska Golfförbundet, anges detta speciellt. Information om aktuella tävlingar finner ni på hemsidan och i tävlingsinformationen på Min Golf.

Årets preliminära tävlingsprogram finns nedan.

Anmälan till klubbens tävlingar sker generellt via Min Golf. Undantag är dock herrarnas och damernas fredagsgolf, där herrarna anmäler sig i pärmen i receptionen varje vecka och damerna varannan vecka.

Lycka till med tävlandet!

Skärgårdstouren 2024

Den populära Skärgårdstouren startade förra året. Vi anordnade,tillsammans med Ingarö GK, Wermdö G&CC, Saltsjöbadens GK och Nacka GK, tävlingar som tillsammans bildade en Tour. Tävlingarna är riktade till spelare som önskar spela singelspel.

Även i år kommer denna tour anordnas men Fågelbro G&CC kommer inte att vara en av tävlingsbanorna i år. 

 

Datum och regler

Söndag 9/6
Ingarö GK, Skogsbanan, klicka för mer info

Söndag 14/7
Saltsjöbadens GK

Söndag 1/9
Nacka GK

Söndag 6/10 
Wermdö G&CC


Tävlingarna är öppna för medlemmar i Fågelbro G&CC, Ingarö GK, Nacka GK, Saltsjöbadens GK & Wermdö G&CC.

Anmälan öppnar 3 veckor innan respektive tävling.

Anmälningsavgift är 300 kr.
Tävlingsgreenfee är 0 kr för medlemmar som på sin egen klubb har fritt spel på helg.
För övriga kategorier medlemmar är tävlingsgreenfee 500 kr.

Klasser och spelform
A-klass – slagtävling
B-klass – slaggolf
C-klass – slaggolf

Tävlingarna lottas i tre lika stora klasser.
Önskemål om tidig/sen start är inte möjlig.
Start sker klassvis i 3-bollar med 10 minuter mellan bollarna där första start är 07.30 eller 08.00.
Startordning är A-klass, B-klass, C-klass.

Tävlingsbestämmelser

Anmälan
Anmälan till tävlingar sker via Min Golf eller i receptionen. Där finns även info om sista anmälningsdag, spelform etc.

Avanmälan
Måste ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker efter den tidpunkten debiteras spelaren startavgiften.

Överanmälan
Om fler har anmält sig till tävlingen än vad tävlingen kan omfatta, sker urval i anmälningsordning.

Efteranmälan (efter anmälningstidens utgång)
Kan i mån av plats godkännas av tävlingsledningen/receptionen.

Uteblivande från tävling
Startavgift debiteras ej om avanmälan sker på grund av sjukdom och detta meddelats tävlingsledningen senast två timmar för