Hålvärdar & Rangerverksamhet

Rangerverksamhet

Våra frivilliga rangers hjälper till att skapa ett behagligt speltempo. 

Ansvarig för Rangerverksamheten är Urban Staaff.

Är du intresserad av att hjälpa till i rangerverksamheten, kontakta receptionen på reception@fagelbrogolf.se

Hålvärdar

 

Hålvärdenas uppgifter är att genom egna kontinuerliga insatser medverka till att finishen på respektive hål är så bra som möjlig. Dessa uppgifter utförs i huvudsak i samband med att eget spel men kan även ske genom extra insatser.

Sammanhållande för samtliga hålvärdar: Urban Staaff, urban.staaff@telia.com070-662 43 73.

Hål  1  Maria Persson och Leif Ohlsson
   2 Peter Norberg och Mats Johansson
   3 Lena och Peter Lundblad
   4 Arne Roglar och Magnus Siösteen
   5 Arne Roglar
   6 Stefan Sandberg och Åke Stavling
   7 Ulla Sandberg och Michael Anstrin
   8 Urban Staaff och Christer Johansson
   9 Anita och Gunnar Törnros
  10 Elisabeth och Hans-Peder Jensen
  11 Knut Rosensvärd, Kristina och Ove Ödquist
  12 Marie och Anders Hedin
  13 Urban Staaff
  14 Gunilla och Rolf Zetterlund
  15 Gudrun och Mario Ashman
  16 Ernst Forsberg, Ulf Welstadius, Johan Wessel
  17 Leif Ohlsson
  18 Birgitta Ellner och Karl Keresztes
  Korthålsbanan Urban Staaff