Herrkommittén

Herrgolfen spelar en tävling i veckan och sträcker sig över hela säsongen. Från Grand Opening i början på maj till Grand Final i oktober. Läs mer om herrgolfen på deras sida.

I Herrkommittén ingår:
Henrik Bratt, ordförande. bratt.henrik@gmail.com 070-813 08 81
Niclas Tjeder
Paulo Wiklund