Regel & HCP kommittén

Regel- & Handicapkommitténs uppgifter är följande:

  • Informera medlemmar om golf- & hcp regler.
  • Arrangera regelutbildningar/träffar.
  • Följa de hcp-direktiv och regler som kommer från SGDF och SGF.
  • Hantera de önskemål om hcp ändringar som kommer från enskilda medlemmar.
  • Se över och ansvara för markering av banan.
  • Varje år se över de lokala reglerna för Fågelbro.
  • Långsiktigt verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna.

I Regel & HCP-kommittén ingår:
Magnus Siösteen, ordförande
magnus.siosteen@gmail.com

Elisabeth Norlander

Toni Lundahl
Toni.lundahl@fagelbrogolf.se