Medlemskap

Vi har för närvarnade en kö för att bli medlem på Fågelbro G&CC. Fyll i ansökan nedan för att hamna i vår kö. Vi tar ut en köavgift på 300 kr för seniorer och 150 kr för juniorer, köavgiften faktureras till din e-postadress. Din köplats baseras på ditt ansökningsdatum.
Du behöver ha ett golf-id för att ställa dig i medlemskön, har du inget golf-id sedan tidigare skapar du ett själv på Golf.se. 

I alla medlemskategorier ingår spel på korthålsbanan. Innan du fyller i en ansökan rekommenderar vi dig att läsa igenom klubbens stadgar.

Årsavgifter 2023

1. Golf & Country Club (GCC) 

Som GCC-medlem kan du boka 3 golftider på 18-hålsbanan så långt fram i tiden du vill och du får ha 2 st bokade tider till tennis, padel eller squash. Du har möjlighet att vid varje speltillfälle ta med dig 3 st gäster (både till golfen och country aktiviteterna) som betalar gäst-till-medlemspris. Under högsäsong och helger finns 20-tiden (dvs. XX.20 varje timme) som bara medlemmar med detta medlemskap kan boka 3 dagar innan spel, blir dessa tider ej bokade släpps de till övriga medlemmar 2 dagar innan spel. Dessutom finns 00-tiden (dvs. XX.00 varje timme) som endast de med detta medlemskap kan boka samma dag. Både 20-tiden och 00-tiden kan bokas från 07.45 på sin bokningsdag, bokning sker via Min Golf. Alla 50-tider (dvs. XX.50 varje timme) kan bokas av alla medlemsskapstyper samma dag från kl 07.45 via Min Golf. Barn som fyller 12 år innevarande år eller är yngre spelar fritt om föräldern är GCC-medlem.

Avgift: 14 200:-

 

2. Golf & Country Club familj (GCC familj)

I detta medlemskap kan en familj med 2 vuxna och ungdomar (under 22 år) vara medlemmar. De vuxna har samma bokningsrättigheter som GCC medlemmar och ungdomarna bokar som GCC Junior. Se bokningsrättigheter under kategori 1 och 7.

Avgift: 35 500:-

 

3. Golf & Country Club vardag (GCC vardag) 

I medlemskapet ingår att du (på vardagar) kan boka en starttid på 18-hålsbanan 10 dagar innan spel och en starttid så långt fram i tiden du önskar. Du får max ha två tider bokade i taget. Du får ta med en gäst till gäst-till-medlemspris. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och 3 gäster som betalar en club fee. Vid spel på helger betalar GCC vardag gäst-till-medlemspris på golfbanan samt club fee för övriga bokningsbara aktiviteter på anläggningen. GCC vardag kan boka 50-tiden (XX.50 varje timme), 50-tiden bokning sker via Min Golf samma dag från kl. 07.45.

Avgift: 10 650:-

 

4. Golf & Country Club  22-36 år (GCC -36) 

I medlemskapet ingår att du kan boka en starttid på 18-hålsbanan 10 dagar innan spel och en starttid så långt fram i tiden du önskar. Du får ha max två tider bokade i systemet. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee. Till golfen får en gäst per gång gäst-till-medlemspris. För att kunna vara GCC -36 gäller att medlemmen fyller högst 36 år innevarande år. GCC -36 kan boka 50-tiden (XX.50 varje timme), 50-tiden bokning sker via Min Golf samma dag från kl. 07.45.

Avgift:  9 500:-

 

5. Golf & Country Club 22-36 med anknytning till GCC medlem (GCC -36 familj) 

Finns anknytning till en GCC medlem (far- mor eller mor- och farföräldrar) är bokningsreglerna samma som för GCC -36 men med en lägre avgift. 

Avgift: 7 700:-

 

6. Golf & Country Club student (GCC student) 

Får boka en tid i taget tidigast 10 dagar innan spel på 18-hålsbanan. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee. GCC student kan boka 50-tiden (XX.50 varje timme), 50-tiden bokning sker via Min Golf samma dag från kl. 07.45.

Medlemskapet gäller för studenter upp till 27 år mot uppvisande av studieintyg.

Avgift: 4 150:-

 

7. Golf & Country Club junior - (GCC junior) 

Får boka en tid i taget tidigast 10 dagar innan spel på 18-hålsbanan. 
Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee.
GCC junior kan boka 50-tiden (XX.50 varje timme), 50-tiden bokning sker via Min Golf samma dag från kl. 07.45.

Avgift:  3 800:-

 

8. Country Club (CC)

I CC ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på korthålsbanan. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18-hålsbanan. Får inget aktivt Golf ID.

Avgift:  8 300:- Barn under 8 år ingen avgift.

 

9. Country Club  Familj (CC -familj)  

Gäller för 2 Vuxna och barn under 21 år, skrivna på samma adress. I CC-familj ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på korthålsbanan. Två namngivna familjemedlemmar registreras i MyCourt för bokning. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18 hålsbanan. Får inget aktivt Golf ID.

Avgift:  12 450:-

 

 

Medlemsstadgar

Våra stadgar

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem skall vid byte av medlemskategori med de regler för kategoribyte som klubben fastsällt, eller vid utträde ur klubben meddela klubben detta senast 30 november året före respektive verksamhetsår. Underlåtelse medför skyldighet för medlem att erlägga av årsmötet beslutade avgifter för verksamhetsåret.

För ytterligare information vänligen maila kansli@fagelbrogolf.se