Bridge

Bridgen pågår fram till och med måndagen den 2 september. Vi håller till i Norra klubbhuset.

Middag på golfrestaurangen startar kl 18.00 till en kostnad omkring 180:-/person.

Vi spelar normalt omkring 20 brickor med start kl 18.30-18.45. Startavgift för medlem 30:- och icke medlem 60:-.

Alla varmt välkomna, dock max sju bord. Vid eventuell överbokning prioriteras medlem och därefter i tidsordning när anmälan skett.

Anmälan skall mailledes vara Ulf F tillhanda senast torsdag kl 12.00 veckan innan aktuellt speldatum och förutom namn även innehålla uppgift om man deltager i middagen eller ej.

 

Spelansvariga

Urban Staaff   070-662 43 73 urban.staaff@telia.com
Gunnar Sjögren 073-364 91 34 gunnar.sjogren@gmail.com

 

Anmälningar till

Ulf Frölander 070-257 29 00 ulf.frolander@gmail.com