Korthålsbanan

Korthålsbanan

Korthålsbanan

Greenfee Korthålsbanan

Vår korthålsbana (Pay & Play) är öppen med bollränna.

Greenfee 200 kr (sen) och 100 kr (jun).

Vår fina korthålsbana är öppen året runt för spel. Greenfeen kan betalas i receptionen eller i en automat vid första tee. Vid obemannade tider går det bra att betala kontant i ett kuvert och lämna i greenfeelådan i receptionen, eller betala via Swish*. Greenfeen är en dagsgreenfee, dvs du kan spela flera varv för samma pris och bollränna gäller. Vagnar står vid korthålsbanans första tee och scorekort finns i starterhuset. Golfbilar är endast tillåtna med läkarintyg under hela året.

*För betalning via Swish till nummer 123-377 05 26. I meddelandet skriver du namn, Golf-id, datum samt typ av spel, tex Korthål-Sr, Korthål-Jr