Lokala Regler/Slopetabeller

I dokumentet nedan finns Fågelbro G&CC´s Lokala Regler.

Förklaringar angående palissader mm

Palissaden runt bunkrar på hål 8,9,18 är tillverkade föremål och befinner sig utanför bunkern. Ligger man mellan dessa träribbor, är bollen per definition inte i bunker utan skall tolkas som spelfältet Ruff. Fri dropp får då ske till närmaste ställe utanför Palissaden, (ej i bunker) dock ej närmare hål.

Om bollen ligger i bunker men mot palissad eller om klubban när du svingar kan träffa palissaden ges lättnad med fri dropp i bunkern, dock ej närmare hål.

Vägbanken på ex hål 18, gäller den upphöjda delen av grus som är gjord för att bygga vägen. Fri dropp vid närmaste ställe där olägenheten kan undvikas, dock ej närmare hål.

Sprinklerlock i spellinjen (runt green), är inte att betrakta som fri dropp. Om stansen fysiskt störs av sprinklerlock eller om bollen ligger på sprinklerlocket, är det fri dropp på den närmaste platsen där lättnad kan tas, dock ej närmare hål.

Förutom ovanstående följer vi Svenska Golfförbundets rekommendationer för att förhindra smittspridning av Covid -19. Läs mer här.