Arenagolfen

Samling och anmälan sker nere vid 10:an gula tee kl 17.00. Arenagolfen avgörs i Längsta drive, närmast hål och puttning.

Alla spelare under hela dagen startar på hål 10.

Välkommen!

Klubbkommittén