Lätt luftning från kl 16.00

Vi kommer att göra en lätt luftning som startar kl 16.00 från hål 1.

Detta är en föreberedning inför greenarbetena på måndag morgon.

Banan är öppen och det kommer inte påverka mycket på spelet.