SPF golf

18-hålsbanan är bokad mellan kl 10.00 och 12.20 för SPF golfen.