Information om corona

Personligt ansvar

2020-04-16

Det är viktigt att vi alla tar ett personligt ansvar för att minska risken för smittspridning av Coronaviruset  även när vi vistas på golfklubben. Det är klubbens ståndpunkt att om någon känner sig osäker eller inte bekväm med att vistas på klubben så ska personen stanna hemma. Det är det personliga ansvaret som är rådande om huruvida ett besök på klubben är lämpligt eller ej och detta kan inte hänskjutas till golfklubben.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Om inte tvål och vatten finns tillgängligt, använd handsprit.

Spel på våra banor

Som golfare kan du tänka på att;

  • Boka din starttid online
  • Ankomstregistrera dig online.
  • Ta inte i hand 
  • Håll avstånd till dina medspelare och nästa boll vid kö på banan 

Personal på klubben

Vi är mycket restriktiva med fysiska möten för att minska risken för smittspridning. Kontakta oss gärna via mail eller telefon istället för att besöka kansliet.

2020-04-07


I fredags kom det nya riktlinjer från Svenska Golfförbundet om tävlingsverksamhet både för förbunds-, distrikts- och klubbtävlingar.
SGF ger en skarp rekommendation till alla GDF och golfklubbar att ställa in hela sin tävlingsverksamhet. GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet.

Dock gäller det inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Det innebär att all tävlingsverksamhet på Fågelbro G&CC ställs in tills vidare.

 

Spel på Korthålsbanan

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga ordningsföreskrifter vid spel på Korthålsbanan. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda hanske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske alternativt en handduk.

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.