Medlemskap

Fyll i ansökan nedan för att hamna i vår kö. Det är ditt ansökningsdatum som blir din köplats.

Nedan kan du läsa om våra olika medlemskategorier för 2022. I alla medlemskategorier ingår spel på korthålsbanan. Innan du fyller i en ansökan läs igenom klubbens stadgar.

 

 1. Golf & Country Club (GCC) 

Som GCC-medlem kan du boka 3 golftider på 18-hålsbanan så långt fram i tiden du vill och du får ha 2 st bokade tider till tennis, padel eller squash. Du har möjlighet att vid varje speltillfälle ta med dig 3 st gäster (både till golfen och country aktiviteterna) som betalar gäst-till-medlemspris. Under högsäsong och helger finns det en golftid i timmen som du kan boka 3 dagar innan spel, blir dessa tider ej bokade släpps de till övriga medlemmar 2 dagar innan spel. Dessutom finns en tid i timmen som bokas samma dag (endast av GCC-medlemmar).  Barn som fyller 12 år innevarande år eller är yngre spelar fritt om förälder är GCC-medlem.

Avgift: 13 200:-

 

2. Golf & Country Club familj (GCC familj)

I detta medlemskap kan en familj med 2 vuxna och ungdomar (under 22 år) vara medlemmar. De vuxna har samma bokningsrättigheter som GCC medlemmar och ungdomarna bokar som GCC Junior.

Avgift: 33 000:-

 

3. Golf & Country Club vardag (GCC vardag) 

I medlemskapet ingår att du (på vardagar) kan boka en starttid på 18-hålsbanan 10 dagar innan spel och en starttid så långt fram i tiden du önskar. Du får max ha två tider i taget. Du får ha en gäst till gäst-till-medlemspris.  Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och 3 gäster som betalar en clubfee. Vid spel på helger betalar GCC vardag gäst-till-medlemspris på golfbanan samt Club Fee för övriga bokningsbara aktiviteter på anläggningen.

Avgift: 9 900:-

 

4. Golf & Country Club  22-36 år (GCC -36) 

I medlemskapet ingår att du kan boka en starttid på 18-hålsbanan 10 dagar innan spel och en starttid så lång fram i tiden du önskar. Du får ha max två tider bokade i systemet. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee. Till golfen får en gäst per gång gäst-till-medlemspris. För att kunna vara GCC -36 gäller att medlemmen fyller högst 36 år innevarande år.

Avgift:  8 800:-

 

5. Golf & Country Club 22-36 med anknytning till GCC medlem (GCC -36 familj) 

Finns anknytning till en GCC medlem (far- mor eller mor- och farföräldrar) är bokningsreglerna samma som för GCC -36 men med en lägre avgift. 

Avgift: 7 150:-

 

6. Golf & Country Club student (GCC student) 

Får boka en tid i taget tidigast 10 dagar innan spel. 

Medlemskapet gäller för studenter upp till 27 år mot uppvisande av studieintyg.

Avgift: 3 850:-

 

7. Golf & Country Club junior - (GCC junior) 

Får boka en tid i taget tidigast 10 dagar innan spel. 
Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee.

Avgift:  3 520:-

 

8. Country Club (CC)

I CC ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på korthålsbanan. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18-hålsbanan. Inget aktivt Golf ID.

Avgift:  7 700:- Barn under 8 år ingen avgift.

 

9. Country Club  Familj (CC -familj)  

Gäller för 2 Vuxna och barn under 21 år, skrivna på samma adress. I CC-familj ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på korthålsbanan. Två namngivna familjemedlemmar registreras i My Court för bokning. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18 hålsbanan. Inget aktivt Golf ID.

Avgift:  11 550:-

 

10. Country Club Lågsäsong

Gäller för en person att nyttja, gym, tennis, padel, squash, pool och korthålsbanan under perioden 1/1 - 15/5 och 15/9 till 31/12. Inget aktivt Golf ID.

Avgift: 4 900:-

Bokningsregler

För att se bokningsregler för de olika medlemskategorierna klicka här.

Medlemsstadgar

Våra stadgar

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem skall vid byte av medlemskategori med de regler för kategoribyte som klubben fastsällt, eller vid utträde ur klubben meddela klubben detta senast 30 november året före respektive verksamhetsår. Underlåtelse medför skyldighet för medlem att erlägga av årsmötet beslutade avgifter för verksamhetsåret.

För ytterligare information vänligen maila kansli@fagelbrogolf.se

Ansökan om medlemskap