Medlemskap 2020

Alla våra medlemmar har tillgång till gym, squash, pool, korthålsbana, tennis, padeltennis-bana. Det som skiljer de olika medlemskategorierna är spel på 18-hålsbanan, bokningstider och möjlighet att ta med gäster till en rabatterad greenfee/Club fee. Nedan kan du läsa vad som gäller för varje kategori.

 1. Golf & Country Club (GCC) FULLT SÄSONGEN 2020!

Som GCC-medlem kan du boka 3 golftider på 18-hålsbanan så långt fram i tiden du vill och du får ha 2 st tennistider bokade. Du har möjlighet att vid varje speltillfälle ta med dig 3 st gäster som betalar gäst-till-medlemspris. Under högsäsong och helger kommer det att finnas golftider som du kan boka 3 dagar innan spel, blir dessa tider ej bokade släpps de till övriga medlemmar 2 dagar innan spel. Barn som fyller 12 år innevarande år eller är yngre spelar fritt om förälder är GCC-medlem.

Avgift: 11.900:-

2. Golf & Country Club  22-36 år (GCC -36) FULLT SÄSONGEN 2020!

I medlemskapet ingår att du kan boka starttid på 18-hålsbanan 10 dagar innan spel och du får ha två tider i taget. Till tennisen får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee. Till golfen får en gäst per gång gäst-till-medlemspris. För att kunna vara GCC -36 gäller att medlemmen fyller högst 36 år innevarande år.

Avgift:  6.500:-

 

3. Golf & Country Club junior - 21 år FULLT SÄSONGEN 2020!

Har samma regler som GCC -36 (se ovan) men får boka en tid i taget.

Avgift:  2.900:-

 

4. Student - 27 år FULLT SÄSONGEN 2020!

Medlemskapet gäller för studenter upp till 27 år mot uppvisande av studentkort.

Har samma regler som GCC -36 (se ovan) men får boka en tid i taget.

Avgift:  3.500:-

5. Golf & Country Club -vardag (GCC -vardag) FULLT SÄSONGEN 2020!

Har samma regler som GCC -36 (se ovan), dock får vardagsmedlemmar vid spel på helger betala gäst-till-medlemspris samt Club Fee för övriga aktiviteter på anläggningen.

Avgift:  8.000:-

6. Golf & Country Club - lågsäsong, före 15/6 och efter 15/8, (GCC -lågsäsong) FULLT SÄSONGEN 2020!

Har samma regler som GCC -36 (se ovan) fram till 15/6 och från 15/8 till banan stänger. Övrig tid på säsongen betalar lågsäsongmedlem gäst till-medlemspris för golf samt Club Fee för övriga aktiviteter på anläggningen.

Avgift:  5.500:-

7. Country Club (CC) FULLT SÄSONGEN 2020!

I CC ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på 9-hålsbanan. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18-hålsbanan. Inget aktivt Golf ID.

Avgift:  5.000:- Barn under 8 år ingen avgift.

8. Country Club  Familj (CC -familj) FULLT SÄSONGEN 2020!

Gäller för 2 Vuxna och barn under 21 år, skrivna på samma adress. I CC-familj ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på 9-hålsbanan. Två namngivna familjemedlemmar registreras i My Court för bokning. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18 hålsbanan. Inget aktivt Golf ID.

Avgift:  8.000:-

 

Medlemsstadgar

Våra stadgar

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem skall vid byte av medlemskategori med de regler för kategoribyte som klubben fastsällt, eller vid utträde ur klubben meddela klubben detta senast 30 november året före respektive verksamhetsår. Underlåtelse medför skyldighet för medlem att erlägga av årsmötet beslutade avgifter för verksamhetsåret.

För ytterligare information vänligen maila kansli@fagelbrogolf.se

Ansökan om medlemskap 2021