Banutvecklingskommittén

Ordförande: Henrik Bratt

Mobil: 070-813 08 81

Email: bratt.henrik@gmail.com

Ulla Sandberg

Mikael Barkestad

Maria Guslin

Anders Nicolausson

 

Banutvecklingskommittén arbetar för att säkerställa en positiv utveckling och kvalité av våra banor och träningsområden.

Kommitténs utvecklingsarbete av banan utgår från den Masterplan banarkitekt Johan Benestam har tagit fram.

Som medlem kan du skicka synpunkter till Henrik Bratt eller till kansli@fagelbrogolf.se.