Hålvärdar 2021

Sammanhållande för samtliga hålvärdar: Urban Staaff, urban.staaff@telia.com, 070-662 43 73.

Hål  1  Britt-Marie och Lars Hammarbäck
   2 Peter Norberg och Mats Johansson
   3 Suzanne och Ulf Frölander
   4 Arne Rogler och Magnus Siösteen
   5 Urban Staaff
   6 Stefan Sandberg och Åke Stavling
   7 Ulla Sandberg och Michael Anstrin
   8 Urban Staaff och Christer Johansson
   9 Anita Och Gunnar Törnros
  10 Elisabeth och Hans Peder Jensen
  11 Knut Rosensvärd, Kristina och Ove Ödquist
  12 Marie och Anders Hedin
  13 Bo Bergner
  14 Gunilla och Rolf Zetterlund
  15 Gudrun och Mario Ashman
  16 Marie Mian och Tomas Persson 
  17 Leif Ohlsson
  18 Birgitta Ellner och Karl Keresztes

 

Korthålsbanan Klas Hammar 

Hålvärdsinstruktioner

Ambitionen är att det skall finnas minst en hålvärd per hål och som helst upprätthåller detta värdskap under ett antal år i följd.

På varje hål anges vem/vilka som är hålvärd(ar).

Hålvärd lyder direkt under VD och har därmed inga befogenheter att t ex direkt med banpersonalen komma överens om eventuella åtgärder.

Hålvärdens uppgifter för respektive hål är att genom egna kontinuerliga insatser medverka till att bland annat finishen på respektive hål är så bra som möjlig. Dessa uppgifter utförs i huvudsak i samband med att man är ute och spelar men kan ske även genom extra insatser utöver detta.

Exempel på åtgärder är att medverka till att:

Allmänt

 • informera andra medlemmar om att de också kan/bör hjälpa till genom att t ex ta med sig sand/fröblandning när de spelar och laga nedslagsmärken
 • det är rent och snyggt från papper och annan skräp oavsett var på banan det är
 • laga nedslagsmärken på green oavsett vilket hål det är på
 • Speciellt på eget hål
 • städa tee genom att plocka upp avslagna peggar etc och lägga dem i avsedd kopp
 • städa bort papper, fimpar etc
 • ogräs mm tas bort i anslutning till teeområdet samt de befintliga golfvägarna
 • rensa bort gräs etc vid befintliga avståndsmarkeringar på bevattningslock
 • rensa bort lösa naturföremål etc från befintliga hinder
 • rensa undan onödiga stenar och andra hindrande föremål på banan
 • se till att bunkrarna är väl krattade samt att själv även rensa bort eventuell ogräs
 • kontrollera att de olika banmarkeringarna är kompletta och vid behov rätta till dessa
 • med medhavd sand/fröblandning laga gropar på i första hand fairways efter uppslagna torvor
 • Åtgärd om hålvärd behöver hjälp
 • anmäla till VD om banmarkeringarna ej går att rätta till alternativt lämna förslag på ändringar/kompletteringar av dessa
 • anmäla till VD förslag till åtgärder inklusive komma med förslag till förändringar/förbättringar
 • på enklaste sätt, t ex då ni möter VD, tala om hur ni uppfattar läget på ert hål.Under säsongen anordnas ett FGCC Hålvärdsmästerskap i golf med avslutande enkel måltid och prisutdelning inkl inteckning i ett vandringspris.

 

Hålvärdsmästerskapen 2018

I strålande väder den 5 juli avgjordes årets Hålvärdsmästerskap, 27 deltagare kämpade om titeln. Efter en genomsam lunch hölls prisutdelning på terrassen.  I år var det kvinnorna som tog hem priserna. Både Britt-Marie Hammarbäck och Christina Palmstierna Staaff hade 40 poäng och vinnaren blev Britt-Marie på bättre hcp. På tredje plats kom Gunilla Zetterlund med 39 poäng. I dokumentet nedan finns hela resultatlistan.

Evenemanget avslutades med lite information från Maria Guslin som även svarade på deltagarnas frågor.

Tack alla hålvärdar för ert fantastiska arbete ni gör på era hål.