Herrkommittén

Ordförande: Henrik Bratt
Mobil: 070-813 08 81
Email: bratt.henrik@gmail.com

Med i kommittén:
Niclas Tjeder

 

Herrgolf

Alla Fågelbros män över 18 år är välkomna att delta i Herrgolfen som sträcker sig över hela säsongen. Från Grand Opening i början på maj till Grand Final i oktober. Herrgolfen spelar en tävling i veckan, oftast fredag eftermiddag. Tävlingsformen är poängbogey. Anmälan och val av starttid görs i pärmen som finns i receptionsbyggnaden.   

Rullande tider med första start från ca 13:00-15:00. Om du/ni inte har möjlighet att spela i detta tidintervall finns det möjlighet att spela närsomhelst under dagen och enda kriteriet är att du spelar med en markör. Startavgiften är 100:- och betalas i receptionen före start.

Priser vid varje tävling är presentkort i shopen på 600 kr till vinnaren, 300 kr till andra plats och 100 kr till tredje plats. Det sker ingen prisutdelning utan priserna hämtas ut direkt i shopen. Priser som inte hämtats ut innan midsommar nästföljande säsong tillfaller Herrgolfen.

Under hela säsongen pågår en Eclectic-tävling (för medlemmar över 21 år), där hål kan låsas efter varje tävling. Vinnaren får, förutom fina priser, även en egen parkeringsplats under nästkommande säsong. 

Herrkommittén

Anmälan
Anmälan till herrgolf görs i pärm i receptionen.

Startavgifter
100 kr/deltagande medlem i klubbens tävlingar och dam respektive herrgolf. Betalas i receptionen.

Herrarnas större tävlingar

Förutom fredagarnas Herrgolf spelas även ett antal större tävlingar under säsongen. Dessa avslutas ofta med gemensam middag eller liknanade efter avslutat spel. För mer info om respektive tävling kolla "Kalendern" här på hemsidan. Kalendern uppdateras allt eftersom information kommer från herrkommittén.