Regel & Hcp-kommittén

Ordförande: Magnus Siösteen
Email: magnus.siosteen@telia.com

Medlemmar i kommittén:
Toni Lundahl
Elisabeth Norlander

Regel- & Handicapkommitténs uppgifter är följande:

  • informera medlemmar om golf- & hcp regler
  • arrangera regel utbildningar/träffar
  • följa de hcp direktiv och regler som kommer från SGDF och SGF
  • hantera de önskemål om hcp ändringar som kommer från enskilda medlemmar
  • se över och ansvara för markering av banan
  • varje år se över de lokala reglerna för Fågelbro
  • långsiktigt verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna

Lokala regler

Nedan kan du läsa Fågelbro G&CC´s Lokala Regler.