Regel & Hcp-kommittén

Ordförande: Magnus Siösteen
Email: magnus.siosteen@telia.com

Medlemmar i kommittén:
Toni Lundahl
Elisabeth Norlander

Regel- & Handicapkommitténs uppgifter är följande:

  • informera medlemmar om golf- & hcp regler
  • arrangera regel utbildningar/träffar
  • följa de hcp direktiv och regler som kommer från SGDF och SGF
  • under året genomföra en årlig hcp revision för alla medlemmar
  • hantera de önskemål om hcp ändringar som kommer från enskilda medlemmar
  • långsiktigt arbeta för att så många medlemmar som möjligt får EGA exakt tävlings hcp
  • se över och ansvara för markering av banan
  • varje år se över de lokala reglerna för Fågelbro
  • långsiktigt verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna

Lokala regler

Nedan kan du läsa Fågelbro G&CC´s Lokala Regler.

Årlig HCP-revision

 Nya Handicapsystemet (Världshandicapsystem) kommer att gälla fr.o.m. 1/3

Du kommer att få reda på ditt exakta handicap via mail och min golf tidigast 3/3

 

Mer info. om hur det nya Hcp systemet fungerar kommer innom kort.

Regel & Handicapkommittén