Tävlingskommittén

Ordförande: Mario Ashman
Email: mario@advokatkompaniet.se
Mobil: 070-594 5715

Max Guthner
Mobil: 070-226 79 63
Email: max.guthner@gmail.com

 

Ansvarar för tävlingar såsom Midsommarträffen, 2 Generationer, KM Foursome, KM Äkta Makar, KM

Klubbtävlingar

 

Anmälan till klubbtävlingar
Anmälan görs i GIT, i receptionen och i vissa fall på klubbens hemsida.

Startavgifter
100 kr/deltagande medlem i klubbens tävlingar och dam- respektive herrgolf. Betalas i receptionen.
För vissa evenemang kan annan startavgift utgå.

Aktuella Spelformer
• Scratch: Slagtävling utan handicap.
• Slagtävling: Slagtävling med handicap.
• Slaggolf: Handicaptävling med maximerat antal slag per hål. (max 5 slag över hålet par).
• Poängbogey: Handicaptävling.
• Texas Scramble: 4-mannalag, 4 obligatoriska utslag/lagmedlem och två valfria utslag.
• Fyrboll/bästboll: 2-mannalag, bästa scoren på respektiv ehål räknas.
• Foursome: 2-mannalag. Deltagarna slår ut på vartannat hål och slår vartannat slag.
• Greensome: 2-mannalag. Deltagarna slår ut på samtliga hål och väljer sedan en av bollarna och slår därefter vartannat slag.