Pelle Sättare blir ny VD på vår fina anläggning

Det är nu klart att Pelle Sättare, 42, lämnar Troxhammar Golf där han varit VD sedan 2002. Troxhammar Golf är idag en av Sveriges mest framgångsrika och mest välmående golfanläggningar.

  ”Min filosofi att allt utgår från en stabil ekonomi har präglat mitt arbete under de 12 år jag har lagt på Troxhammar Golf. Under dessa år har en kraftig utveckling skett av anläggning och upplevelse parallellt med att den ekonomiska ställningen har stärkts avsevärt” 

”Att jag valde Fågelbro Golf & Country Club som mitt nästa steg är primärt anläggningens potential som ”livskvalitetscenter”. Med de faciliteter som erbjuds finns alla förutsättningar att Fågelbro Golf & Country Club ska vara den bästa anläggningen i Sverige för rekreation, umgänge, golfspel och matupplevelser”. 

  ”För att nå detta krävs en stark enande vision, en service av yttersta klass samt en tydlig positionering där vi identifierar våra huvudsakliga målgrupper. Jag är mycket inspirerad över att få ansvaret att vårda Fågelbro Golf & Country Clubs traditioner samt addera de delar som krävs för att ytterligare lyfta varumärket”.

Pelle har redan påbörjat jobbet på sin fritid och kommer till oss första veckan i juni. Fram till dess tar vår arbetande styrelseordförande Peder Matsgård över som tf VD.

Pelle kommer att närvara vid FGCC årsmöte den 28 april, 18.00, på FågelbroHus. Separat kallelse kommer.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Grand Final 2020 2020-09-26
REA i shopen 2020-09-04
Vinterförvaring av golfbilar 2020-09-01
Fågelbrojackor 2020-08-16
KM i golf 2020-08-07