Tillfälliga regler vid spel på Korthålsbanan pga Covid-19

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga ordningsföreskrifter vid spel på Korthålsbanan. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda hanske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda kanske.

 

Bunkrar

Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Kommentarer