Avgifter 2020

Träningsavgifter 2020

 KNATTAR

Aktiv 6 - 9 ÅR: 700:-

Country Club/Country Club Familj: 900:-

Icke-medlemmar: 1100:-

ROOKIE & KLUBB HCP GRP.  OBS! - Medlemskap är ett krav (Aktiv tom 21)

Vår/Sommar/Höst: 2250:-

Sommar: 1550:-

 

Anmälan är bekräftad när betalning är gjord på hemsidan.