Fågelbro Camps ? & v32 2021

I komplement till juniorernas träningstillfällen kommer klubben att ordna två tredagarsläger vecka 28 och vecka 32. Där är även knattar och yngre juniorer som ej deltar i juniorverksamhetens regelbundna program är välkomna att anmäla sig. Lägren riktar sig till juniorer fyllda 6 år t.o.m 9 år.

Fågelbro Camp v  ?

Fågelbro Camp v 32 (9-11/8)

 

 

SCHEMA

10:00-15:00 varje dag (OBS! Dag 1 samlas alla kl 09:30 uppe vid receptionen)

12:00-13:00 Lunch*

- Campen är indelad i 3 moment: Golf, tennis, bad/kreativa lekar. Varje grupp har respektive aktivitet 2 gånger under lägret. Vid varje aktivitet (golf/tennis) finns minst 2 st ledare varav en är utbildad för ungdomsträning. Vid bad/kreativa lekar finns det utbildade fritidsledare. 

- Deltagarna ansvarar för egen utrustning vid aktiviteter. "Kläder efter väder" och glöm inte vattenflaska, solskydd samt frukt.

- Deltagarna delas in i 3 grupper.

- Åldersgränser: fyllda 6 år upp t.o.m 9 år.

- Max antal deltagare/lägervecka: 33 st (först till kvarn gäller)

- Pris/lägervecka: Medlem 1900:- / icke Medlem 2250:-*lunch ingår (OBS! Glöm ej anmäla eventuella allergier)