Vinterförvaring för golfbilar 2021/2022

Vinterförvaring för golfbilar 2021/2022

  1. Golfbilens vinterförvaring

Golfbilen förvaras ovanför FGCC´s projektkontor under vinterhalvåret. Vi har begränsat antalet externa bilar till max 30 st.

  1. Kostnad för vinterförvaring

4 500 kr (inkl moms).

  1. Försenad hämtning av golfbil

Bilar som ej hämtas på bokad utlämningsdag debiteras extra med 1 000 kr.

  1. Försäkring

Golfbilen måste vara helt försäkrad av bilägaren under hela vinterförvaringsperioden och bilägaren måste vid anmodan uppvisa gällande försäkringsbrev.

  1. Betalning

Betalning sker i samband med bokningen. I och med erlagd avgift godkänner golfbilsägaren villkoren i detta avtal.

  1. Underhåll

Genomgång av bilens batteri och kablar utförs av vår personal. Batteriet kontrolleras regelbundet och underhållsladdas under förvaringsperioden.

  1. Inlämningsperiod

Golfbilen kan endast lämnas vardagar och under perioden 13/9 - 29/10, kontakta Joakim Gårdlund, 0706-37 85 29.

  1. Utlämningsperiod

Golfbilen ska hämtas under någon av följande tillfällen. Du väljer i formuläret. Det är viktigt att du hämtar bilen vid det datum du noterat då vi planerar arbetet efter detta.

Utlämningstillfälle 1                                 Klubbens städdag (annonseras separat)

Utlämningstillfälle 2                                 6 maj

Utlämningstillfälle 3                                13 maj

Utlämningstillfälle 4                                20 maj

 

Gör din anmälan

Betalning - Vinterförvaring för golfbilar 2021/2022

Namn Antal Enhetspris Summa
Vinterförvaring av golfbilar 1 4500 kr 4500 kr
Moms: 0 kr
Totalt: 4500 kr
Pay Betalning kommer att ske via Swedbank Pays säkra betalsida.