18-hålsbanans renovering

Starten har börjat av vår renovering av 18-hålsbanan. Det är greener, greenområden, bunkrar och tees som ingår i renoveringen. 

Vi startade den 1/8 vi med hål 3 och fortsatte 7/8 med hål 4 och 6. Den 14/8 stängde vi 9 hål (hål 1-8 och hål 17). Under hösten har vi spelat på hål 10-16 och hål 9.

Förhoppningen är att öppna höstens renoverade hål senast till midsommar 2024. Under högsäsong spelar vi på alla 18 hål.

Hösten 2024 startar renoveringen av resterande hål. Till sommaren 2025 ska hela banan vara klar för spel.