Frågor och Svar

Vi får en del frågor kring banrenoveringen och här nedan har vi samlat de vanligaste.

 

Varför måste vi bygga om banan?

Vi behöver bl a se över underlagen på greenerna och bygga enligt moderna metoder.

Greenerna behöver jämnas ut, så att vattnet inte stannar kvar på green och vid köldgrader bildar is.

Bunkrarna behöver få bättre underlag och sand.

 

Hur lång tid ska renoveringen ta?

Vi började den 1/8 med hål 3. Den 7 augusti startade arbetet på hål 4 och hål 6. Från och med den 14/8 stängde vi de hål som renoverats under hösten  (hål 1-8 och hål 17 ). Planen är att öppna de renoverade hålen till midsommar2024. Under sommaren 2024 spelar vi på alla 18 hål fram till tidig höst 2024. Då stänger vi 9 hål för att kunna vara helt klara till midsommar 2025.

 

Kommer banan vara helt stängd?

Banan kommer inte att stänga helt för renoveringen. Det kommer att finnas minst 9 spelbara hål och under högsäsong 18 spelbara hål.

 

Kommer Fågelbros medlemmar ha tillgång till någon annan bana under byggnationen?

Vi har fått erbjudande från Ingarö, Nacka, Wermdö och Saltsjöbaden.

På Ingarö spelar seniorer för gäst till medlemspris alla dagar i veckan (1/8 2023- 30/6 2025). GCC medlemmar som är medlemmar både under 2023 och 2024 erbjuds att spela 18 rundor (max 9 st på helg) mellan den 1/8 2023 - 30/6 2024 för 6 995 kr.

Nacka har samma erbjudande men de 18 rundorna kostar 5 995 kr. Greenfee 300 kr, helgfria dagar (må - to).

Wermdö erbjuder greenfeespel. 400 kr på vardagar och 500 kr på helger efter kl 12.00.

Saltsjöbaden erbjuder gäst till medlemspris.

 

Varför började vi inte bygga redan förra hösten?

Upphandlingar av alla arbeten tar tid och fler och fler klubbar gör renoveringar på sina banor. De företag som arbetar med att bygga golfbanor är inte så många. Minst ett år i förväg behöver vi göra klart med byggföretaget för att de ska hinna boka in personal, köpa in material mm.

 

Vem kommer att göra själva arbetet? 

Vi har valt ett företag som heter Nelson & Vecchio, från Skottland. De har tidigae gjort en hel del arbeten i Sverige. Bl a på Djursholm, Kristianstad, Visby mfl och har ett mycket bra rykte.

 

Vad händer nu? 

Vi tar in anbud på sprängning, palissader mm. Sådana arbeten golfbanebyggarna inte gör själva.

 

Vilken sorts gräs kommer greenerna ha?

Gräset, som kommer att rullas ut, är krypven (Pure destinction) och kommer från Spanien.

 

Kommer bunkrarna göras om?

Alla bunkrar kommer att moderniseras i enlighet med de som redan nu finns på hål 9/18. En del bunkar tas bort och andra flyttas (några blir kvar på samma ställe). Se banskissen här på sidan.

 

Kommer tees renoveras?

Vi kommer att lägga till en tee (forward tee) på alla hål men även bygga några nya röda tees.

 

Behöver vi slopa om banan?

Ja, det kommer vi att behöva göra när alla hål är renoverade (säsongen 2025).

 

Varför öppnar vi inte till våren om allt arbete blir klart i oktober?

Gräset behöver få rötter så att det klarar av att spelas på. Så snart rötterna satt sig ordentligt öppnar vi hålen.

 

Vilka risker ser vi med projektet?

Det går aldrig att förutse hur vädret blir. Vi hoppas på en varm, solig och lång höst samt en gynnsam vår. Skulle kylan komma tidigt på hösten och vi får en kall vår är risken att projektet försenas.

 

Blir det ny design på några hål?

I stort kommer hålen spelas som tidigare, dock kommer en del bunkrar att flyttas, tas bort eller ändra karraktär. Bunkrarna är också ett hjälpmedel att "styra spelet" vid hål som har säkerhetsrisker. Några greener är planerade att flyttas en aning, och några kommer att planas ut.

 

Vad är planen med hål 8?

Vi tittar på en lösning att spränga bort bergknallen före green. Undersökningar görs för att se hur mycket berg som finns under ruffen.

Detta arbeta kommer i så fall att göras under vintertid.

 

Hur säkrar vi hållbarheten? Hur hanterar vi transporter och material?

Planen är att återanvända det material som tas bort från greenerna till områdena runt dem. Tillsammans med banarkitekten har det räknats fram att materialinförseln i princip ska bli +- 0.

 

Kommer det att införas någon ban-/renoveringspeng?

Ja, som det extra årsmötet beslutade kommer det under 3 år (med start 2024) tas ut en banpeng. Se beslutet från mötet som finns här på sidan.