Medlemskap

Vi har för närvarnade en kö för att bli medlem på Fågelbro G&CC. Fyll i ansökan nedan för att hamna i vår kö. Vi tar ut en köavgift på 300 kr för seniorer och 150 kr för juniorer, köavgiften faktureras till din e-postadress. Din köplats baseras på ditt ansökningsdatum.
Du behöver ha ett golf-id för att ställa dig i medlemskön, har du inget golf-id sedan tidigare skapar du ett själv på Golf.se. 

I alla medlemskategorier ingår spel på korthålsbanan. Innan du fyller i en ansökan rekommenderar vi dig att läsa igenom klubbens stadgar.

1. Golf & Country Club (GCC) 

Som GCC-medlem kan du boka 3 golftider på 18-hålsbanan så långt fram i tiden du vill och du får ha 2 st bokade tider till tennis, padel eller squash. Du har möjlighet att vid varje speltillfälle ta med dig 3 st gäster (både till golfen och country aktiviteterna) som betalar gäst-till-medlemspris. Under högsäsong och helger finns 20-tiden (dvs. XX.20 varje timme) som bara medlemmar med detta medlemskap kan boka 3 dagar innan spel, blir dessa tider ej bokade släpps de till övriga medlemmar 2 dagar innan spel. Dessutom finns 00-tiden (dvs. XX.00 varje timme) som endast endast de med detta medlemskap kan boka samma dag. Både 20-tiden och 00-tiden kan bokas från 07.45 på sin bokningsdag, bokning sker via Min Golf. Barn som fyller 12 år innevarande år eller är yngre spelar fritt om föräldern är GCC-medlem.

Avgift: 14 200:-

Under åren 2024, 2025 och 2026 tillkommer en banpeng på 2 000 kr/år.

Inträdesavgift för nya medlemmar 15 000 kr.

 

2. Golf & Country Club familj (GCC familj)

I detta medlemskap kan en familj med 2 vuxna och ungdomar (under 22 år) vara medlemmar. De vuxna har samma bokningsrättigheter som GCC medlemmar och ungdomarna bokar som GCC Junior. Se bokningsrättigheter under kategori 1 och 7.

Avgift: 35 500:-

Under åren 2024, 2025 och 2026 tillkommer en banpeng på 5 500 kr/år.

Inträdesavgift för nya medlemmar 30 000 kr.

 

 

3. Golf & Country Club vardag (GCC vardag) 

I medlemskapet ingår att du (på vardagar) kan boka en starttid på 18-hålsbanan 10 dagar innan spel och en starttid så långt fram i tiden du önskar. Du får max ha två tider bokade i taget. Du får ta med en gäst till gäst-till-medlemspris. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och 3 gäster som betalar en club fee. Vid spel på helger betalar GCC vardag gäst-till-medlemspris på golfbanan samt club fee för övriga bokningsbara aktiviteter på anläggningen. GCC vardag kan boka 50-tiden (XX.50 varje timme), 50-tiden bokning sker via Min Golf samma dag från kl. 07.45.

Avgift: 10 650:-

Under åren 2024, 2025 och 2026 tillkommer en banpeng på 1 500 kr/år.

Inträdesavgift för nya medlemmar 15 000 kr.

 

 

4. Golf & Country Club  22-36 år (GCC -36) 

I medlemskapet ingår att du kan boka en starttid på 18-hålsbanan 10 dagar innan spel och en starttid så långt fram i tiden du önskar. Du får ha max två tider bokade i systemet. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee. Till golfen får en gäst per gång gäst-till-medlemspris. För att kunna vara GCC -36 gäller att medlemmen fyller högst 36 år innevarande år. GCC -36 kan boka 50-tiden (XX.50 varje timme), 50-tiden bokning sker via Min Golf samma dag från kl. 07.45.

Avgift:  9 500:-

Under åren 2024, 2025 och 2026 tillkommer en banpeng på 1 500 kr/år.

Inträdesavgift för nya medlemmar 7 500 kr.

 

5. Golf & Country Club 22-36 med anknytning till GCC medlem (GCC -36 familj) 

Finns anknytning till en GCC medlem (far- mor eller mor- och farföräldrar) är bokningsreglerna samma som för GCC -36 men med en lägre avgift. 

Avgift: 7 700:-

Under åren 2024, 2025 och 2026 tillkommer en banpeng på 1 500 kr/år.

Inträdesavgift för nya medlemmar 7 500 kr.

 

6. Golf & Country Club student (GCC student) 

Får boka en tid i taget tidigast 10 dagar innan spel på 18-hålsbanan. Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee. GCC student kan boka 50-tiden (XX.50 varje timme), 50-tiden bokning sker via Min Golf samma dag från kl. 07.45.

Medlemskapet gäller för studenter upp till 27 år mot uppvisande av studieintyg.

Avgift: 4 150:-

Under åren 2024, 2025 och 2026 tillkommer en banpeng på 750kr/år.

 

7. Golf & Country Club junior - (GCC junior) 

Får boka en tid i taget tidigast 10 dagar innan spel på 18-hålsbanan. 
Till tennis, padel och squash får du ha en tid bokad och ta med dig 3 gäster som betalar en club fee.
GCC junior kan boka 50-tiden (XX.50 varje timme), 50-tiden bokning sker via Min Golf samma dag från kl. 07.45.

Avgift:  3 800:-

Under åren 2024, 2025 och 2026 tillkommer en banpeng på 750 kr/år.

 

8. Country Club (CC)

I CC ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på korthålsbanan. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18-hålsbanan. Får inget aktivt Golf ID.

Avgift:  8 300:- Barn under 8 år ingen avgift.

Under åren 2024, 2025 och 2026 tillkommer en banpeng på 1 000 kr/år.

Inträdesavgift för nya medlemmar 3 000 kr.

 

9. Country Club  Familj (CC -familj)  

Gäller för 2 Vuxna och barn under 21 år, skrivna på samma adress. I CC-familj ingår tennis, padel, squash, gym, pool och spel på korthålsbanan. Två namngivna familjemedlemmar registreras i MyCourt för bokning. Betalar gäst-till-medlemspris vid spel på 18 hålsbanan. Får inget aktivt Golf ID.

Avgift:  14 450:-

Under åren 2024, 2025 och 2026 tillkommer en banpeng på 2 000 kr/år.

Inträdesavgift för nya medlemmar 5 000 kr.

 

 

 

För ytterligare information vänligen maila kansli@fagelbrogolf.se